Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Ocena wpływu korekty diety i nadzoru żywieniowego na samopoczucie oraz parametry antropometryczne i wybrane wskaźniki przemiany węglowodanowo-lipidowych osób zaburzonych psychicznie - mieszkańców całodobowego domu pomocy społecznej

This email address is used for sending the document.