Show simple item record

dc.contributor.authorMożdżer, Ewa
dc.contributor.authorKrzywy, Edward
dc.date.accessioned2022-03-01T09:46:20Z
dc.date.available2022-03-01T09:46:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMożdżer E., Krzywy E. (2013). Evaluation of the Effect of Combustion Wastes on Mictoelements Contents in Soil after Virginia Fanpetals (Sida hermaphrodita rusby) Cultivation. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 304 (26), 75–86pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/852
dc.description.abstractDoświadczenie jednoczynnikowe przeprowadzono w latach 2008–2010 w Stacji Oceny Odmian w Szczecinie – Dąbiu. Gleba na której założono doświadczenie wytworzona jest z piasku gliniastego lekkiego (pgl). Pod względem składu granulometrycznego zalicza się ją do kategorii gleb lekkich, kompleksu przydatności rolniczej IV b, żytniego dobrego (5). W doświadczeniu użyto odpadu paleniskowego w postaci popiołu z węgla brunatnego oraz kompostu wyprodukowanego z udziałem komunalnego osadu ściekowego metodą GWDA. W obu odpadach popiele z węgla brunatnego oraz osadzie ściekowym użytym do produkcji kompostu nie stwierdzono przekroczenia norm dla metali ciężkich określonych w przepisach ministerialnych. Schemat badań obejmował sześć obiektów nawozowych. Rośliną testową był ślazowiec pensylwański (Sida Hermaphrodita Rusby). Istotne zwiększenie zawartości ogólnej miedzi, manganu i niklu w glebie stwierdzono na obiektach III, IV i VI w porównaniu z obiektami nawożonymi węglanem wapnia lub popiołem z węgla brunatnego w dawce odpowiadającej 1,5 Mg CaO · ha–1 (obiekty I i II). Nawożenie organiczne z popiołem z węgla brunatnego przyczyniło się do wzrostu zawartość form kadmu, miedzi, manganu, ołowiu i cynku rozpuszczalnych w mol · dm–3 HCl w porównaniu z obiektem nawożonym wyłącznie węglanem wapnia oraz zawartością wyjściową. W stosunku do zawartości wyjściowej zmalała zawartość cynku, a wzrosła kadmu, miedzi, manganu i niklu rozpuszczalnego w 1 mol · dm–3 HCl.pl_PL
dc.description.abstractA single-factor field experiment was carried out he Cultivar Evaluation Station in Szczecin-Dąbie in 2008–2010. The soil on which this experiment was set up is formed from light loamy sand (lls). Regarding its granulometric composition, the soil is classified to the category of light soils, of soil quality class IV b and good rye complex (5). In the experiment, a combustion waste in the form of high-calcium brown coal ash was used, as well as a compost produced from municipal sewage sludge by the GWDA method. In both waste products, i.e. in high- -calcium brown coal ash and sewage sludge used to produce a compost, the standards for heavy metals specified in the ministerial regulations were not exceeded. The study design included six fertilisation objects. A test plant was virginia fanpetals (Sida Hermaphrodita Rusby). Significant increase in the total content of copper, manganese and nickel, in soil was observed in fertilisation objects III, IV and V when compared to those being fertilised with calcium carbonate or high-calcium brown coal ash at a dose corresponding to 1.5 Mg CaO · ha–1 (fertilisation objects I and II). Organic fertilisation with high-calcium brown coal ash contributed to the increase in the content of mol · dm–3 HCl soluble cadmium, copper, manganese, nickiel and zinc forms in soil when compared to the object being fertilised exclusively with calcium carbonate and their initial contents. As compared to the initial value, the content of 1 mol · dm–3 HCl soluble zinc decreased, while that of cadmium, copper, manganese, nickel and lead increased.
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectcomposten
dc.subjectcontent of assimilable and soluble formsen
dc.subjectsewage sludgeen
dc.subjectsoilen
dc.subjecttotal content of microelementsen
dc.subjectwasteen
dc.subjectglebapl_PL
dc.subjectkompostpl_PL
dc.subjectkomunalny osad ściekowypl_PL
dc.subjectpopioły paleniskowepl_PL
dc.subjectzawartość form rozpuszczalnych mikroskładnikówpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleEvaluation of the Effect of Combustion Wastes on Mictoelements Contents in Soil after Virginia Fanpetals (Sida hermaphrodita rusby) Cultivationen
dc.title.alternativeOcena oddziaływania odpadów paleniskowych oraz kompostu z osadu ściekowego na zawartość mikroskładników w glebie po uprawie ślazowca pensylwańskiegopl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Land Reclamation and Environmental Chemistry, Western Pomeranian University of Technology, Szczecinen
dc.contributor.organizationDepartment of Land Reclamation and Environmental Chemistry, Western Pomeranian University of Technology, Szczecinen
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number75-86


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska