Show simple item record

dc.contributor.authorChudecka, Justyna
dc.contributor.authorTomaszewicz, Tomasz
dc.date.accessioned2022-03-01T09:16:23Z
dc.date.available2022-03-01T09:16:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationChudecka J., Tomaszewicz T. (2015). Changes of chemical properties of brunic arenosols (Rusty Soils) after eleven years of their fallowing. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 320(35)3, 31–40pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/850
dc.description.abstractThe aim of study was to compare of chemical properties (pH, sorption properties, content of humus, Al+3, H+, available forms of Mg, P, K) of Brunic Arenosols (typical rusty soils) from time of their agricultural use and after 11 years of their fallowing. Properties were determined by methods commonly applicable in soil science. It was found that fallowed soils contained significantly higher amount of humus than those cultivated. Fallowing period favored the acidification of soils, but this process occurred with different intensity in soil profile, depending on grain composition. Acidification process was associated with decrease of base capacity (BC), cation exchange capacity (CEC) and base saturation (BS) and increase of content of exchangeable aluminum and hydrogen forms. Fallowed soils contained a higher content of available magnesium and phosphorus than arable soils, while amount of available potassium was comparable.en
dc.description.abstractPorównano właściwości chemiczne (pH, właściwości sorpcyjne, zawartość próchnicy, Al+3, H+, przyswajalne dla roślin Mg, P, K) gleb rdzawych typowych (Brunic Arenosols) przed odłogowaniem i po upływie 11 lat od zaprzestania uprawy. Właściwości zostały oznaczone według metod powszechnie obowiązujących w gleboznawstwie. Odnotowano, że gleby odłogowane zawierały istotnie większą ilość próchnicy niż gleby uprawne. Odłogowanie sprzyjało zakwaszeniu gleb, które następowało z różną intensywnością w profilu glebowym, w zależności od uziarnienia. Proces zakwaszania związany był ze zmniejszeniem się sumy zasadowych kationów wymiennych (S), kationowej pojemności wymiennej (T) i stopnia wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (V) oraz ze zwiększeniem zawartości wymiennych form glinu i wodoru. Gleby odłogowane zawierały więcej przyswajalnego magnezu i fosforu niż gleby uprawne, natomiast ilość potasu przyswajalnego była porównywalna.pl_PL
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectavailable macroelementsen
dc.subjectBrunic Arenosols (typical rusty soils)en
dc.subjectfallowsen
dc.subjectpHen
dc.subjectsorption propertiesen
dc.subjectBrunic Arenosols (gleby rdzawe typowe)pl_PL
dc.subjectprzyswajalne makroelementypl_PL
dc.subjectwłaściwości sorpcyjnepl_PL
dc.subjectodłogipl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleChanges of chemical properties of brunic arenosols (Rusty Soils) after eleven years of their fallowingen
dc.title.alternativeZmiany właściwości chemicznych gleb rdzawych typowych (Brunic Arenosols) po jedenastu latach odłogowaniapl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Soil Science, Grassland and Environmental Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Soil Science, Grassland and Environmental Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska