Show simple item record

dc.contributor.authorSalamończyk, Ewa
dc.contributor.authorMłynek, Krzysztof
dc.contributor.authorZielińska, Karolina
dc.date.accessioned2022-03-01T08:37:36Z
dc.date.available2022-03-01T08:37:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSalamończyk E., Młynek K., Zielińska K. (2019). The Effect of Casein Content in Raw Milk on Retention of Basic Ingredients in Pasteurized Milk and Raw Curd. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2019, 350(51)3, 25–32. doi: 10.21005/AAPZ2019.51.3.03pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/844
dc.description.abstractThe aim of the experiment was to assess the effect of casein content in milk on cheese yield and the ability to retain the basic ingredients in the raw curds and their migration to whey. The research material was 61 samples of pasteurized milk from Holstein-Friesian cows. Only raw material of acidity in the range of 6.5–7.5°SH and meeting the cytological standards was included in the experiments. Milk was assigned to one of one of two classes of casein content (CCA). The threshold value of division of the raw material was set at 2.43%. The content of protein, fat, dry matter, solids-not-fat was determined in pasteurized milk, whey, raw curd. The higher content of casein in raw milk had a positive effect on the retention of basic ingredients in the pasteurized milk, raw curd at the same time lower protein content in whey. More cheese mass was obtained from milk with higher casein content. For reasons of milk processing practice, it should be recognized that in case of milk produced for cheese-making, the casein level should be casein content exceeding the 2.43%.en
dc.description.abstractCelem doświadczenia była ocena wpływu zawartości kazeiny w mleku na wydajność serowarską oraz podstawowy skład chemiczny twarogu i migrację składników mleka do serwatki. Mleko pozyskiwano od krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, żywionych w systemie TMR. Materiał badawczy stanowiło 61 próbek mleka pasteryzowanego w temperaturze 72°C. W doświadczeniu uwzględniono jedynie surowiec o kwasowości 6,5–7,5°SH i spełniający normy cytologiczne. Mleko przed pasteryzacją oceniano pod względem zawartości kazeiny i zaliczano je do jednej z klas (CC). Wartość progową dla kazeiny ustalono na poziomie 2,43%. Oceniano między innymi zawartość białka ogólnego, tłuszczu, suchej masy, ĸ-kazeiny i uzysk twarogu. Analizowane cechy oznaczano w mleku surowym i pasteryzowanym, serwatce oraz w świeżym twarogu. Wyższa zawartość kazeiny w surowym mleku miała wpływ na większą retencję podstawowych składników w pasteryzowanym surowcu oraz w świeżym skrzepie, a wydzielona serwatka charakteryzowała się mniejszą zawartością białka. Wykazano również, że z mleka o większej zawartości kazeiny uzyskano więcej świeżego twarogu. W odniesieniu do efektywności przetwarzania mleka uzyskane wyniki należy uznać za informację mogącą służyć do wyznaczania w praktyce produkcyjnej minimalnej zawartości kazeiny w mleku serowarskim. Można uznać, że udział ten nie powinien być mniejszy niż 2,43%.pl_PL
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.relation.ispartofseriesAgricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectcowen
dc.subjectcaseinen
dc.subjectmilk compositionen
dc.subjectwheyen
dc.subjectraw curden
dc.subjectkrowapl_PL
dc.subjectkazeinapl_PL
dc.subjectskład mlekapl_PL
dc.subjectserwatkapl_PL
dc.subjecttwarógpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleThe Effect of Casein Content in Raw Milk on Retention of Basic Ingredients in Pasteurized Milk and Raw Curden
dc.title.alternativeWpływ zawartości kazeiny w mleku surowym na retencję podstawowych składników w surowcu po pasteryzacji i w twarogupl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2019.51.3.03
dc.contributor.organizationDepartment of Cattle, Sheep Breeding and Milk Evaluation, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Cattle, Sheep Breeding and Milk Evaluation, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Cattle, Sheep Breeding and Milk Evaluation, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polanden
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number25–32


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska