Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Polimorfizm w regionach promotorowych i regulatorowych genów o potencjalnym wpływie na poziom cech rozrodczych krów ras jersey i polskiej holsztyńsko-fryzejskiej odmiany czarno-białej

This email address is used for sending the document.