Show simple item record

dc.contributor.authorGruszczyńska, Joanna
dc.contributor.authorGrzegrzółka, Beata
dc.contributor.authorMorawska, Agnieszka
dc.date.accessioned2022-02-25T12:23:21Z
dc.date.available2022-02-25T12:23:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGruszczyńska J., Grzegrzółka B., Morawska A. (2019). Genome Comparative Studies in the Phasianidae Family Part II. Interspecific Amplification in thr Family Phasianidae on the Example of Domestic Chicken (Gallus gallus domesticus) and Wild Turkey (Meleagris gallopavo). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2019, 348(49)1, 79–86. doi: 10.21005/AAPZ2019.49.1.08pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/787
dc.description.abstractIn studies aimed at understanding the genome of turkey, the great facilitation was the use of gene sequences and markers previously used to study the chicken genome. This was possible due to the fact that domestic chicken and wild turkey are phylogenetically related species with a common ancestor. In numerous analyses using chicken sequence, positive results of amplification of the turkey sequence were obtained, which accelerated the recognition of the genome of this species. Research aimed at the sequencing of the turkey genome used methods such as DNA microarrays, expression microarrays, identification of QTLs and candidate genes, and re-sequencing.en
dc.description.abstractW badaniach, których celem było poznanie genomu indyka, wielkim ułatwieniem było zastosowanie mikrosatelitarnych markerów specyficznych dla kury. Takie rozwiązanie było możliwe ze względu na fakt, iż kura domowa i indyk zwyczajny są gatunkami spokrewnionymi filogenetycznie, posiadającymi wspólnego przodka. W wielu analizach z wykorzystaniem mikrosatelitarnych markerów kury uzyskano pozytywne wyniki amplifikacji sekwencji indyka, co przyspieszyło poznanie genomu tego gatunku. Poznanie genomu indyka nastąpiło poprzez zastosowanie: sekwencjonowania, mikromacierzy DNA, mikromacierzy ekspresyjnych, identyfikacji QTLi i genów kandydujących, a także poprzez resekwencjonowanie.pl_PL
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.relation.ispartofseriesAgricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectdomestic chickenen
dc.subjectwild turkeyen
dc.subjectmicrosatellite sequencesen
dc.subjectQTLsen
dc.subjectexpression microarrayen
dc.subjectDNA microarrayen
dc.subjectcandidate genesen
dc.subjectre-sequencingen
dc.subjectkura domowapl_PL
dc.subjectindyk zwyczajnypl_PL
dc.subjectsekwencje mikrosatelitarnepl_PL
dc.subjectQTLpl_PL
dc.subjectmikromacierz ekspresyjnapl_PL
dc.subjectmikromacierz DNApl_PL
dc.subjectgeny kandydującepl_PL
dc.subjectresekwencjonowaniepl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleGenome Comparative Studies in the Phasianidae Family Part II. Interspecific Amplification in thr Family Phasianidae on the Example of Domestic Chicken (Gallus gallus domesticus) and Wild Turkey (Meleagris gallopavo)en
dc.title.alternativeBadania porównawcze genomów w rodzinie Phasianidae. Część II. Amplifikacja międzygatunkowa w rodzinie Phasianidae na przykładzie kury domowej (Gallus gallus domesticus) i indyka zwyczajnego (Meleagris gallopavo)pl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2019.49.1.08
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Polanden
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number79–86


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska