Show simple item record

dc.contributor.authorBacieczko, Wanda
dc.contributor.authorKaszycka, Emilia
dc.date.accessioned2022-02-25T10:07:27Z
dc.date.available2022-02-25T10:07:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBacieczko W., Kaszycka E. (2015). The conservation requirements of rare ind threatened vascular plants of Natura 2000 Habitats Of The Dolina Płoni I Jezioro Miedwie (Płonia Valley And Miedwie Lake) Special Area of Conservation. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 316(33)1, 15–32.pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/776
dc.description.abstractThe Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (Płonia Valley and Miedwie Lake) PLH 320006 is one of the most valuable Natura 2000 sites in West Pomerania. It has been established to protect 17 types of natural habitats, 2 plant species, and 4 animal species. The aim of this study was the selection of the most valuable vascular plant species found in this site. From the 745 species recorded within the research area, 93 taxa of high environmental value have been chosen. Among them, there are legally protected species, as well as the taxa endangered with extinction perspective, vulnerable and rare to Poland and West Pomerania. More than a half of the valuable species constitute the indicators of natural habitats protected in the site. The most numerous are the species characteristic for natural and semi-natural grassland habitats. The major threats to the selected taxa include: eutrophication, improper water management, secondary succession caused by the abandonment of traditional agricultural methods, and simplification of the age- and species-structure of woods, which all result in the decrease of habitats biological diversity.en
dc.description.abstractObszar Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 320006 jest jednym z najcenniejszych obiektów sieci Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Został on ustanowiony w celu ochrony 17 typów siedlisk przyrodniczych, dwóch gatunków roślin i czterech gatunków zwierząt wymienionych w załączniku I i II dyrektywy siedliskowej. Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie wartościowych taksonów flory naczyniowej tego obszaru. Z 745 gatunków odnotowanych na badanym terenie stwierdzono 93 taksony o wysokiej wartości przyrodniczej. Wśród nich występują zarówno gatunki objęte ochroną prawną, jak również taksony rzadkie i zagrożone w Polsce. Większość z nich należy do gatunków o ważnej roli diagnostycznej w identyfikacji siedlisk przyrodniczych występujących na tym terenie. Najliczniejsze z nich są gatunki wskaźnikowe siedlisk z grupy łąk, muraw i ziołorośli. Do największych zagrożeń szaty roślinnej badanego terenu należy: eutrofizacja siedlisk, zmiana stosunków wodnych, sukcesja oraz upraszczanie struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów. W celu zachowania bioróżnorodności niniejszego obiektu należy otoczyć go szczególną ochroną.pl_PL
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectendangered plant speciesen
dc.subjectNatura 2000en
dc.subjectNatura 2000 habitatsen
dc.subjectNatura 2000pl_PL
dc.subjectsiedliska przyrodniczepl_PL
dc.subjectzagrożone gatunki roślinpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titleThe conservation requirements of rare ind threatened vascular plants of Natura 2000 Habitats Of The Dolina Płoni I Jezioro Miedwie (Płonia Valley And Miedwie Lake) Special Area of Conservationen
dc.title.alternativePotrzeby Ochrony Rzadkich I Zagrożonych Roślin Naczyniowych Siedlisk Przyrodniczych Na Obszarze Natura 2000 Dolina Płoni I Jezioro Miedwiepl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Meteorology and Landscape Architecture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Meteorology and Landscape Architecture, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.page.number15–32en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska