Show simple item record

dc.contributor.authorAdamiak, Agnieszka
dc.contributor.authorKondracki, Stanisław
dc.contributor.authorWysokińska, Anna
dc.contributor.authorBajena, Magdalena
dc.date.accessioned2022-02-24T12:48:33Z
dc.date.available2022-02-24T12:48:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAdamiak A., Kondracki S., Wysokińska A., Bajena M. (2015). Physical traits of insemination boar ejaculates depending on the time from previous ejaculate collection. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 316(33)1, 5–14.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/771
dc.description.abstractThe experimental material consisted of 52 805 ejaculates obtained from 335 boars. The ejaculates were collected using the gloved-hand technique. Each ejaculate was assessed using standard methods for the following physical traits: volume, sperm concentration, total number of spermatozoa, and number of insemination doses per ejaculate. The collected materials were grouped according to the criterion of the time from previous collection of ejaculates. The time elapsed from the collection of the previous ejaculate significantly affects the physical traits of ejaculates. Ejaculate volumes, sperm concentrations and the total numbers of spermatozoa in the ejaculates rise along with increasing time intervals from previous ejaculate collections. The numbers of insemination doses prepared from a single ejaculate also rise. The highest increase in the numbers of spermatozoa in the produced ejaculates and in the numbers of insemination doses prepared from the ejaculates is observed after extending the time interval from the previous collection to 4, 5, 6, 7 and 8 and more days. After three or fewer days from the previous collection, high ejaculate collection frequency results in low numbers of spermatozoa in the produced ejaculates and low numbers of insemination doses prepared from the ejaculates.en
dc.description.abstractObserwacjami objęto 52 805 ejakulatów pobranych od 335 knurów inseminacyjnych. Ejakulaty oceniano na podstawie: objętości ejakulatu, koncentracji plemników, ogólnej liczby plemników o ruchu postępowym i liczby dawek inseminacyjnych możliwych do uzyskania z jednego ejakulatu. Zebrany materiał pogrupowano na osiem podgrup według kryterium czasu upływającego od pobrania poprzedniego ejakulatu. Wykazano, że czas upływający od pobrania poprzedniego ejakulatu w istotny sposób wpływa na cechy fizyczne ejakulatu. W miarę zwiększania czasu upływającego od pobrania poprzedniego ejakulatu wzrasta objętość ejakulatu, koncentracja plemników i ogólna liczba plemników w ejakulacie. Zwiększa się też liczba dawek inseminacyjnych uzyskiwanych z pojedynczego ejakulatu. Największy przyrost liczby plemników w wydalanych ejakulatach oraz liczby dawek inseminacyjnych sporządzanych z ejakulatów następuje przy zwiększaniu czasu od poprzedniego pobrania do czterech, pięciu, sześciu, siedmiu oraz do ośmiu i więcej dni. Częste pobieranie ejakulatów, po upływie trzech lub mniej dni od poprzedniego pobrania, skutkuje małą liczbą plemników w wydalanych ejakulatach i małą liczbą dawek inseminacyjnych sporządzanych z ejakulatów.pl_PL
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectboaren
dc.subjectejaculateen
dc.subjectfrequency of sperm collectionen
dc.subjectczęstość pobrania ejakulatupl_PL
dc.subjectejakulatpl_PL
dc.subjectknurpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Weterynariapl_PL
dc.titlePhysical traits of insemination boar ejaculates depending on the time from previous ejaculate collectionen
dc.title.alternativeCechy fizyczne ejakulatów knurów inseminacyjnych w zależności od upływu czasu od pobrania poprzedniego ejakulatupl_PL
dc.typeArticleen
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Reproduction and Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Reproduction and Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Reproduction and Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Reproduction and Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polanden
dc.page.number5–14en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska