Na łamach czasopisma Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica zamieszczane są oryginalne prace naukowe, recenzowane komunikaty naukowe oraz prace przeglądowe z zakresu nauk rolniczych (agronomia, ogrodnictwo, zootechnika, nauki o żywności oraz rybactwo. Akceptowane są również artykuły dotyczące kształtowania środowiska.
Wszystkie publikowane artykuły są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów oraz komitet redakcyjny czasopisma. Zeszyty czasopisma ukazują się kwartalnie w formie papierowej i elektronicznej. Pełne teksty artykułów w wersji elektronicznej są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma.
ISSN: 2081-1284 (print), 2300-5378 (online)
GICID:71.0000.1500.1420
DOI: 10.21005/AAPZ
Strona internetowa: http://foliaaapz.zut.edu.pl
Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Kraj: PL
Języki publikacji: EN
Skrót: FPUTS

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more