Now showing items 266-285 of 502

  • The National Program for the Liquidation of Pesticide Waste Landfills, Successes and Unused Opportunities – Case Study from Poland 

   Błaszak, Magdalena; Ochmian, Ireneusz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   Previous generations (50–70’s of the last century) left behind thousands of tons of toxic agrochemical waste (produced and stored for stock). Some of them have already been liquidated, but some have remained, because the ...
  • New localities of the rare species Monotropa hypophegea in West Pomerania 

   Bacieczko, Wanda; Borcz, Agnieszka (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   This study presents new localities of Monotropa hypophegea L. – a species rare to Poland and to West Pomerania. They were recorded in the Barlinek-Gorzow Landscape Park, in the vicinity of the Płonno village, which is ...
  • Nitrofilne zbiorowiska segetalne i zrębów występujące na terenie byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie przy ulicach J. Słowackiego i Papieża Pawła VI 

   Kutyna, Ignacy; Nieczkowska, Małgorzata (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2009)
   In the investigated area there are patches of segetal vegetation. They were defined as nitrophilous communities of Stellaria media. Species characteristic of Stellarietea mediae class are found in flower beds and also ...
  • Nowe stanowisko ostnicy piaskowej Stipa borysthenica i uwagi o jej rozmieszczeniu na Pomorzu Zachodnim 

   Waloch, Piotr; Piotrowska, Julia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011)
   Stipa borysthenica is a protected, vulnerable species which appears in a sandy dry grasslands. In Poland it is known from a few stands in the margin zone of the Lower Odra Valley. In 2006 a locality of this species was ...
  • The nutrient content in Soybean Seeds (Glycine Max L. Merr.) after application of exogenous growth regulators 

   Nowak, Anna; Wróbel, Jacek (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015)
   A two-year pot experiment was carried out at the Experimental Hall, West Pomeranian University of Technology in Szczecin. The experiment examined the effect of exogenous growth regulators, i.e. indolilo-3-butyric acid ...
  • Nutritional value of granulated adult dog feed 

   Łysoń, Ewelina; Biel, Wioletta; Cierniak, Maja; Kavetska, Katarzyna M. (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017)
   One of the most popular methods of feeding dogs is giving them complete commercial feeds. When a decision is made to feed the dog with a dry food, selection of feed should not be made based on its price but in the first ...
  • Nutritional Value of Poultry Meat Utilized in the Dogs Diet 

   Biel, Wioletta; Czerniawska-Piątkowska, Ewa (Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   Poultry meat is an important source of energy and nutrients, ensuring high quality of protein in the diet of dogs. The aim of the research was to determine the quality of broiler chicken meat. The experimental material ...
  • Occupational Health And Safety When Handling Farm Animals 

   Pilarczyk, Maria (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2022)
   In 2021, 12,088 accidents involving animals were reported to the Regional Branches and Local Units of KRUS in Poland: 10.2% more than in 2020. The most common causes of such acci- dents are poor housing conditions and a ...
  • The Occurence of the Eurasian Otter Lutra Lutra in Aquatic Habitats of Different Trophy in Wigry National Park 

   Romanowski, Jerzy; Januszewicz, Małgorzata; Grzegrzółka, Beata (Wydawnictwo Uczelniane zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   The standard method was used for the first field survey of the Eurasian otter Lutra lutra distribution in all aquatic habitats in Wigry National Park (WNP) in northern Poland. Total of 59 study sites (48 on lakes, 8 ...
  • Occurrence and Biological Activity of Lectins in Seeds of Leguminous Plants and Cereals 

   Brinken, Anna; Piątek, Jarosław; Biel, Wioletta; Sagan, Zygmunt (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   Materiał do badań stanowiły nasiona roślin strączkowych i ziarna zbóŜ. Występowanie lektyn określono na podstawie aktywności czerwonych krwinek ludzkich, szczurów laboratoryjnych i baranich traktowanych wyciągami z ...
  • Ocena modelu reakcji i rzędu do opisu degradacji linuronu w glebie 

   Gregorczyk, Andrzej; Swarcewicz, Maria; Sędłak, Paweł (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013)
   The aim of this study was to apply the single first-order kinetic model (SFO) to the investigation of linuron degradation (pure and in the mixture with other pesticides – thiametoxam and mancozeb) in light and medium ...
  • Ocena niepewności obliczenia czasu półtrwania herbicydu w glebie 

   Gregorczyk, Andrzej; Swarcewicz, Maria Katarzyna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   The object of this study was the kinetics of disappearance of linuron in soil, under laboratory conditions. Compared two methods of indirect determination of half life time and estimation accuracy of the calculations. ...
  • Ocena odporności na rdzę koronową nowych i historycznych polskich odmian owsa zwyczajnego 

   Paczos-Grzęda, Edyta Małgorzata; Okoń, Sylwia; Koroluk, Aneta; Kowalczyk, Krzysztof (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Crown rust is a commonly occurring fungal disease of oat caused by Puccicnia coronata Cda. F.sp. avenae P. Syd. & Syd. Oat crop loss caused by this pathogen ranged to 50%. The most effective, economical and environmentally ...
  • Ocena odrastania muraw trawnikowych z udziałem śmiałka darniowego 

   Jankowski, Kazimierz; Jankowska, Jolanta; Sosnowski, Jacek (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   The aim of this work was to evaluate the usefulness of tufted hairgrass to establish turf lawns used extensively as a result of the impact of it’s on the degree of lawns regrowth. Field experiments were founded in April ...
  • Ocena plonowania wybranych odmian wysoko rosnących pomidora w uprawie polowej 

   Rekowska, Ewa; Jurga-Szlempo, Barbara (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011)
   In two-year experiment (2007–2008), the suitability of six indeterminate cultivars of tomato (Aurelius F1, Megana F1, Merkury F1, Red Chief F1 – greenhouse cultivars, and as model cultivars Malinowy Henryka and Złoty ...
  • Ocena sposobu żywienia kobiet w okresie menopauzalnym - zdrowych i z leczoną osteoporozą 

   Goluch-Koniuszy, Zuzanna; Radziszewska, Magdalena; Dęga, Sylwia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2009)
   The goal of this research was the evaluation of nutrition and life-style of healthy women (aged 42–56) and women with treated osteoporosis (aged 33–60). The research was conducted in the form of a questionnaire, concerning ...
  • Ocena stanu zachowania wybranych populacji goryczki krzyżowej (Gentiana cruciata) na Pomorzu Zachodnim 

   Piotrowska, Julia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
   Gentiana cruciata is a protected species which appears relatively rarely in xerotermic communities. The research on the population of this species was carried out in 2006. Number of specimens, density and spatial structure ...
  • Ocena ubocznego oddziaływania spinosadu na aktywność oksydazy o-difenolowej w glebie 

   Telesiński, Arkadiusz; Płatkowski, Maciej (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   Into the loamy sand and sandy loam introduced the insecticide Spintor 240 SC, containing active substance spinosad, in the field dose, 5, 10 and 25 times larger. After treatment soil of spinosad o-diphenol oxidase ...
  • Ocena warunków biotermicznych w Polsce środkowozachodniej na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) 

   Mąkosza, Agnieszka; Michalska, Bożena (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
   In studies of the bio-thermal conditions, index of sensitive temperature STI (Subjective Temperature Index) was applied. It was based on the analysis of human heat balance – Menex 2005 model (from 12 UTC values of ...
  • Ocena wpływu różnych dawek podłoża popieczarkowego na zadarnienie i odrost różnych mieszanek trawnikowych 

   Wiśniewska-Kadżajan, Beata (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013)
   To fertilize both grassland and turf lawns can be used the mushrooms substrate. The aim of this study was determine the effect of the mushrooms substrate on the compactness and regrowth of various turf lawns with different ...