Now showing items 345-364 of 502

  • Rating long-term use of simplifications in tillage and previous crop on biometric features, physiological and yield of winter wheat cultivar ‘Kobra Plus’ 

   Schiller, Marta; Stankowski, Sławomir; Podsiadło, Cezary; Pużyński, Stanisław; Michalska, Bożena (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017)
   The study was conducted in the years 2006–2008, in a static experiment founded in 1993 in the Agricultural Experimental Station Lipnik (near Stargard Szczeciński). The station is located in the central part of the Szczecin ...
  • Reakcja nowych odmian pszenżyta ozimego na czynniki agrotechniczne 

   Jaśkiewicz, Bogusława (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2009)
   In the 2005–2008 in IUNG-PIB in Pulawy experiments were conducted with purpose to determine requirements of some new winter triticale varieties to main agrotechnical factors: sowing term, sowing density and nitrogen ...
  • Reakcja siewek pszenżyta ozimego na zróżnicowane natężenie oświetlenia i podwyższone stężenie CO2 

   Brzóstowicz, Aleksander; Gregorczyk, Andrzej (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
   Biometric measurement and index of greenness of winter triticale seedlings cv. Prado were made after 14 days of growth in controlled conditions. Two levels of photosynthetic photon flux density (PPFD): 400 i 800 Dmol · ...
  • Reakcja wybranych odmian żyta ozimego na stres wywołany różnymi czynnikami abiotycznymi 

   Smolik, Beata (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   The pot experiment was conducted in laboratory conditions. The soil used in experiment was loamy sand with 1.2% of organic carbon. To individual soil samples the following solutions were added 2.5 mM Pb(NO3)2 (207 mg ...
  • The Regulation of Chloride Balance in Calves during the First Week of Life 

   Dratwa-Chałupnik, Alicja; Herosimczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Badania przeprowadzono na 10 klinicznie zdrowych cieliczkach rasy polsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej, w ciągu pierwszych 7 dnia życia postnatalnego. Celem prezentowanych badań była analiza nerkowej regulacji bilansu ...
  • Relations between Kappa-casein Polymorphism (CASK) and Milk Performance Traits in Heifer Cows 

   Cioch, Barbara; Czerniawska-Piątkowska, Ewa; Chociłowicz, Ewa; Szewczuk, Małgorzata (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013)
   Przeprowadzone badania dotyczyły ustalenia zależności pomiędzy polimorfizmem kappa-kazeiny a cechami użytkowości mlecznej 339 krów pierwiastek rasy polskiej holsztyńsko- -fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Genotypy ...
  • The Relationship Between Polymorphism in PPARGC1A Gene and Confirmation Traits of Salers Cows Breed 

   Czerniawska-Piątkowska, Ewa; Kowalewska-Łuczak, Inga (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019)
   The study analysed two SNP polymorphisms located in intron 9 (1892T>C) and the 3'UTR (3359A>C) region of the PPARGC1A gene (GenBank accession number AY321517). The research was conducted in a salers cattle herd. ...
  • Renal expression of aquaporin 2 (AQP2) of growing piglets fed diet supplemented with inulin and probiotics 

   Michałek, Katarzyna; Kolasa-Wołosiuk, Agnieszka; Staśkiewicz, Łukasz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   Feeds supplemented with probiotics and inulin, which help in the maintenance of desired intestinal microbiota, have beneficial, multidirectional, health-promoting effects. One such effect involves increased bioavailability ...
  • The Response of Festulolium Braunii (K. Richter) A. Camus to the Amount of Seeds Sown and the Llevel of Nitrogen Fertilisation in Cultivation for Seeds 

   Czyż, Henryk; Kitczak, Teodor (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015)
   The study was conducted in the years 2008–2011. Two factors were taken into account in the research: I – the amount of seeds sown: 9, 12 and 15 (kg · ha–1) and II – nitrogen dose: 0, 60, 90 and 120 kg · ha–1. The experiment ...
  • Response of Lycopersicum Peruvianum L. Line to Salinity in Vitro Culture 

   Szczepaniak, Małgorzata; Kulpa, Danuta (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   Trzy linie Lycopersicum peruvianum L. (LA0462, LA1692, LA4316), rozmnożone z nasion zebranych w Peru i Chile, poddane były działaniu stresu solnego w kulturach merystemów i kalusa in vitro. W pierwszym etapie badań, ...
  • Response of Scarlet Sage and Common Sunflower Plants to Salinity Caused by Sodium Salts 

   Breś, Włodzimierz; Kupska, Agnieszka; Trelka, Tomasz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Zbadano reakcje wybranych roślin ozdobnych na podwyższoną zawartość sodu w podłożu. Do badań wykorzystano dwa gatunki roślin ozdobnych – szałwię błyszczącą (Salvia splendens Buc’hoz x Etl.) ‘Scarlet Piccolo’ oraz słonecznika ...
  • Response of soil peroxidases to 1-alkyl-3-methylimidazolium ionic liquids with tetrafluoroborate anion 

   Telesiński, Arkadiusz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017)
   The aim of study was to determine effect of 1-alkyl-3-methylimidazolium ionic liquids with tetradluoroborate anion on activity of soil peroxidases. The experiment was carried out in laboratory conditions with samples of ...
  • Roadside Tree-Lined Alleys in Wolin Commune Open Landscape. Part I 

   Dusza-Zwolińska, Elżbieta; Gamrat, Renata; Saran, Edyta (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   In the years 2016–2017, dendrological and landscape studies were carried out in the selected area of the Wolin commune. Five alleys with a total length of 16 km between the forest ecological corridor and the Szczecin Lagoon ...
  • The role and scope of field studies in environmental impact assessments and environmental documentation 

   Dusza, Elżbieta; Kupiec, Michał (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   Field studies have become a permanent feature of the environmental documentation system, which in turn has become a standard part of the investment process. The scope and depth of environmental impact assessment field ...
  • The Role of Staining Techniques in Seminological Analysis of Mammalian Semen 

   Banaszewska, Dorota; Andraszek, Katarzyna; Zdrowowicz, Ewa; Czubaszek, Magdalena; Walczak-Jędrzejowska, Renata (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015)
   The most important semen parameters are the concentration, motility and morphology of sperm cells. Sperm morphology is regarded as the most reliable parameter for predicting fertility in males. A problem in evaluating ...
  • Roślinność torfowisk alkalicznych rezerwatu „Wielkopolska Dolina Rurzycy” 

   Wołejko, Lesław; Piotrowska, Julia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011)
   A survey of plant communities of 8 rich fens found in the newly established nature reserve „Wielkopolska Dolina Rurzycy” has been performed on the basis of the phytosociological research. A present day vegetation cover of ...
  • Rozmnażanie śniedka arabskiego (Ornithogalum arabicum L.) przez sadzonki dwułuskowe z wykorzystaniem ekstraktów z alg morskich 

   Salachna, Piotr; Zawadzińska, Agnieszka; Piechocki, Rafał; Wilas, Janusz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Aim of the experiment carried out in 2008–2009 was to assess the effect of the kind of twin scales and seaweed extracts on yield of adventitious bulbs of Arabian Star Flower (Ornithogalum arabicum L.). The twin scales ...
  • Season-dependent Characteristics of Insemination Boar Ejaculates 

   Koprianiuk, Anna; Kondracki, Stanisław; Wysokińska, Anna; Iwanina, Maria; Serwa, Dorota (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Badania przeprowadzono na ponad 8 tysiącach ejakulatów pobranych od 112 knurów. Badaniami objęto wszystkie ejakulaty pobrane i zakwalifikowane do inseminacji w czteroletnim okresie działania jednej ze stacji unasienniania ...
  • Seasonal Changes in Occurrence of Fusarium Isolates in Grain Warehouses 

   Kręcidło, Łukasz; Krzyśko-Łupicka, Teresa (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   Cereal grains on global scale provide more energy than other types of crops. They are a rich in carbohydrates and are the main source of this nutritional substances. Cereal and products made of it supply half of daily ...
  • Seed Germination and Plant Development of Bletilla Striata in Vitro 

   Kulpa, Danuta; Katroń, Joanna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   Celem badań było opracowanie metody kiełkowania nasion in vitro i regeneracji chińskiej rośliny leczniczej – bletilii pasiastej (Bletilla striata). Stwierdzono, że do kiełkowania nasion tego storczyka w kulturach in ...