Show simple item record

dc.contributor.authorŁącka, Irena
dc.date.accessioned2022-11-09T10:20:33Z
dc.date.available2022-11-09T10:20:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-83-7663-084-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1537
dc.description.abstractCelem głównym pracy jest określenie związków partnerstwa technologicznego instytucji sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorstwami i jego wpływu na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. W empirycznej części pracy zamieszczono wyniki badań stanu innowacyjności Polski w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej oraz badań współpracy technologicznej polskich jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami. W badaniach zastosowano następujące metody badawcze: analizę wskaźnikową pomiaru innowacyjności, metodę ankietową z użyciem kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badań oraz technikę wywiadu kierowanego, metody statystyki opisowej, współczynników korelacji tau Kendalla, korelacji rang Spearmana oraz współczynnika kontyngencji C Pearsona. W przykładach efektywnych porozumień jednostek naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami wykorzystano metodę studium przypadku. Przeprowadzone badania wykazały, że polskie szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe w bardzo niewielkim stopniu podejmują współpracę technologiczną z przedsiębiorstwami oraz instytucjami wsparcia transferu technologii. Należy jednak zauważyć, że w tym wypadku lepiej przedstawia się stan powiązań instytutów badawczych z gospodarką. Współpraca ta daje wiele korzyści obu stronom kooperacji. Potwierdzają to tak¬że zaprezentowane studia przypadków partnerstwa technologicznego naukowców z przedsiębiorcami z różnych branż. Transfer technologii z sektora nauki do gospodarki sprzyja zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności partnerów, a także oddziałuje na wzrost innowacyjności gospodarki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbiznespl_PL
dc.subjectgospodarkapl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectpolskie instytucje naukowepl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki społecznepl_PL
dc.titleWspółpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarkipl_PL
dc.typePraca habilitacyjnapl_PL
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomicznypl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska