Show simple item record

dc.contributor.authorKrzyśko-Łupicka, Teresa
dc.contributor.authorKręcidło, Łukasz
dc.contributor.authorKręcidło, Magdalena
dc.date.accessioned2022-03-31T20:14:41Z
dc.date.available2022-03-31T20:14:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKrzyśko-Łupicka T, Kręcidło Ł, Kręcidło M. (2017). The growth of soil fungi Penicillium in the presence of N-(2-pyridylamino) methylenebisphosphonate as an alternative source of nutrients. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 77–88. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.09pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1311
dc.description.abstractN-(2-pyridylamino)methylenobisphosphonic acid exhibits high herbicidal capability. In this we would like to examine its interaction with soil microorganisms. The aim of this study was to evaluate the ability of Penicillium strains to grow in the presence of 1 mM N-(2- -pyridylamino)methylenobisphosphonic acid as an alternative source of phosphorus, nitrogen or carbon. The pure fungal cultures have been grown in Czapek medium or modificated medium, at 25°C for 1–4 weeks. The growth of fungi in full mineral pH 5.6 and pH 4.0 media was considered as controls, whereas the growth of fungi in medium without nutriment (carbon, nitrogen, phosphorus, nitrogen and phosphorus) was an absolute control. In our studies we determined: the kinetics of mycelial growth, fungi morphology, degree of degradation of N-(2-pyridylamino)methylenobisphosphonic acid by spectrophotometric UV-VIS and changes of media pH. Tested fungi did not use a N-(2-pyridylamino)methylenobisphosphonic acid as an alternative source nutrition. In each of the modified growth medium, inhibition of mycelial growth was observed. However, no changes of the concentration of studied acid in medium was observed. Simultaneously, we noticed phenotypic changes of the fungi what indicate that the metabolic disturbances in the presence of acid.en
dc.description.abstractKwas N-(2-pirydyloamino)metylenobisfosfonowy wykazują dużą aktywność herbicydową. W związku z tym należy zbadać jego odziaływanie na mikroorganizmy glebowe. Celem przeprowadzonych badań była ocena zdolności glebowych szczepów Penicillium do wzrostu w obecności kwasu N-(2-pirydyloamino)metylenobisfosfonowego jako alternatywnego źródła fosforu lub azotu lub węgla. Hodowle grzybów prowadzono w pełnym i zmodyfikowanym mineralnym podłożu Czapek, w temperaturze 25°C, przez 1–4 tygodnie. Modyfikacja podłoża polegała na wprowadzeniu 1 mM kwasu N-(2-pirydyloamino)metylenobisfosfonowego jako alternatywnego źródła składników odżywczych. Kontrolę względną stanowił wzrost grzybów w pełnym mineralnym podłożu Czapek, o pH 5,6 i pH 4,0. Kontrolę bezwzględną stanowiły pożywki bez łatwo przyswajalnych składników pokarmowych. Badania obejmowały oznaczenie kinetyki wzrostu grzybów, morfologii grzybów i stopnia rozkładu testowanego kwasu metodą spektrofotometryczną UV-VIS oraz pH hodowli. Testowane grzyby nie wykorzystywały kwasu N-(2-pirydyloamino)metylenobisfosfonowego jako alternatywnego źródła pożywienia. W każdym z modyfikowanych układów obserwowano zahamowanie wzrostu grzybni; nie odnotowano zmian stężenia wprowadzonego do pożywki kwasu. Równocześnie zaobserwowano zmiany fenotypowe testowanych grzybów, co wskazuje na ich zaburzenia metaboliczne w obecności tego kwasu.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectbiodegradationen
dc.subjectN-(2-pirydylamino) methylenebisphosphonic aciden
dc.subjectherbicideen
dc.subjectPenicilliumen
dc.subjectbiodegradacjapl_PL
dc.subjectkwas N-(2-pirydyloamino)metylenobisfosfonowypl_PL
dc.subjectherbicydypl_PL
dc.subjectPenicilliumpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleThe growth of soil fungi Penicillium in the presence of N-(2-pyridylamino) methylenebisphosphonate as an alternative source of nutrientsen
dc.title.alternativeWzrost grzybów glebowych rodzaju Penicillium w obecności kwasu N-(2-pirydyloamino) metylenobisfosfonowego jako alternatywnego źródła pożywieniapl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.44.4.09
dc.contributor.organizationIndependent Department of Biotechnology and Molecular Biology, University of Opolepl_PL
dc.contributor.organizationIndependent Department of Biotechnology and Molecular Biology, University of Opolepl_PL
dc.contributor.organizationIndependent Department of Biotechnology and Molecular Biology, University of Opolepl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number77-88pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska