Show simple item record

dc.contributor.authorGrata, Katarzyna
dc.date.accessioned2022-03-31T19:01:23Z
dc.date.available2022-03-31T19:01:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGrata K.(2017). Biological control of Fusarium culmorum isolated from the cultivation of white asparagus by Pseudomonas fluorescens. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 49–60. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.06pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1308
dc.description.abstractAssessment of the effect of Pseudomonas fluorescens I-4 (Ps I-4) on the Fusarium culmorum isolated from the cultivation of white asparagus was the aim of the conducted research. Fusarium culmorum and other fungi were isolated on the PDA and asparagus media. Among the isolates obtained from soil, F. oxysporum and F. culmorum were the most dominant pathogens. The biological properties of non-volatile and volatile compounds of Ps I-4 were assessed with the culture-plate method on the PDA and Czapek media. The fungistatic activity of bacterium was determined against the growth rate index, the spore germination index and the rate of mycelial growth and spore inhibition. The results show differences in the fungistatic activity of P. fluorescens, dependent on the age and density of the bacterial culture, the type of medium and the presence of volatile or non-volatile metabolites. The obtained results prove, that Ps I-4 show a higher activity against the fungal spores germination (82–94% inhibition) than on mycelium growth of F. culmorum. The highest inhibition of the linear growth of mycelium has been observed for the supernatants obtained from a 6-hour culture (64–76% inhibition). P. fluorescens I-4 showed positive reactions for the production of HCN, siderophores, protease, lipase and phosphate solubilisation.en
dc.description.abstractCelem badań była ocena wpływu Pseudomonas fluorescens I-4 (Ps I-4) na Fusarium culmorum wyizolowanego z uprawy białego szparaga. Fusarium culmorum i pozostałe grzyby izolowano na podłożach PDA i szparagowym. Wśrod izolatow uzyskanych z gleby najbardziej dominującymi patogenami były F. oxysporum i F. culmorum. Właściwości biologiczne nielotnych i lotnych związków Ps I-4 oceniano metodą hodowlano-płytkową na podłożach PDA i Czapka. Aktywność przeciwgrzybową określano na podstawie indeksu tempa wzrostu, zdolności kiełkowania zarodników, stopnia zahamowania wzrostu grzybni i zarodników. Wyniki wykazały różnice w aktywności przeciwgrzybowej P. fluorescens, w zależności od wieku i gęstości hodowli bakteryjnej, rodzaju pożywki i obecności lotnych lub nielotnych metabolitów. Ps I-4 wykazał wyższą aktywność na zdolność kiełkowania zarodników grzybów (82–94% zahamowania) niż w przypadku wzrostu grzybni F. culmorum. Największe hamowanie liniowego wzrostu grzybni było obserwowane po zastosowaniu supernatantów otrzymanych z 6-godzinnej hodowli (zahamowanie 64–76%). P. fluorescens I-4 wykazał również zdolność syntezy metabolitów: HCN, sideroforów, proteaz, lipaz i solubilizacji fosforanu.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectFusarium culmorumen
dc.subjectantifungal activityen
dc.subjectPseudomonas fluorescensen
dc.subjectAsparagus officinalis L.en
dc.subjectFusarium culmorumen
dc.subjectaktywność przeciwgrzybowapl_PL
dc.subjectPseudomonas fluorescenspl_PL
dc.subjectAsparagus officinalis L.pl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleBiological control of Fusarium culmorum isolated from the cultivation of white asparagus by Pseudomonas fluorescensen
dc.title.alternativeBiologiczna kontrola Fusarium culmorum wyyizolowanego z uprawy bielonego szparaga przez Pseudomonas fluorescenspl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.44.4.06
dc.contributor.organizationDepartment of Biotechnology and Molecular Biology, Opole Universitypl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number49-60pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska