Show simple item record

dc.contributor.authorPrzysucha, Tomasz
dc.contributor.authorGołębiewski, Marcin
dc.contributor.authorWnęk, Karolina
dc.contributor.authorSlósarz, Jan
dc.contributor.authorKunowska-Slósarz, Małgorzata
dc.contributor.authorBalcerak, Marek
dc.date.accessioned2022-03-31T12:47:45Z
dc.date.available2022-03-31T12:47:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPrzysucha T., Gołębiewski M., Wnęk K., Slósarz J., Kunowska-Slósarz M., Balcerak M. (2017). Analysis of results assessment of growth rates of simmental beef cattle in Poland. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 336(43)3, 111–118. doi 10.21005/AAPZ2017.43.3.13pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1296
dc.description.abstractThe aim of the study was to assess the utility of selected results of Simmental breed with respect to their compliance with the goal of racial breeding and standards adopted by the Polish Association of Breeders and Producers of Beef Cattle (PABPBC). The subject of the analysis were recording results of the Simmental beef cattle breed. The study was based on data for the years 2002–2014 of PABPBC and the National Center of Animal Breeding (NCAB) for 2000–2001. Evaluated properties are: average weight of cows [kg], the average body weight of calves after birth [kg], the terms of cows and heifers calving aptitude, the distribution of the population according to the order of calving cows. The average weight of cows in 2005–2006 amounting to 568.5 and 522.5 kg meet the breeding standards for of cows entered in the initial part of the herd book. which define the minimum weight of Simmental cows after first calving as 470 kg. The average weight at birth of heifers after 2009 began be lower than 33 kg. In purebred bulls decrease in the average birth weight was noticed.The average daily gains of heifers (550–560 g), guarantee obtaining at 15 months of age body weight allowing the commencement of breedingen
dc.description.abstractCelem pracy była analiza wybranych wyników oceny użytkowości rasy simental w odniesieniu do ich zgodności z celem hodowlanym i standardami rasowymi przyjętymi przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM). Przedmiotem analiz były wyniki oceny użytkowości rasy bydła mięsnego rasy simental w Polsce. Opracowanie oparto na danych PZHiPBM z lat 2002–2013 oraz Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ) z lat 1996–2001. Oceniano średnią masę ciała krów [kg], średnią masę ciała cieląt po urodzeniu [kg], terminy ocieleń krów i jałowic, rozkład populacji krów według kolejności ocielenia. Można zaobserwować znaczny spadek liczby mieszańców z rasą simental. Średnia masa krów w latach 2005–2006, wynosząca odpowiednio 569 i 523 kg, spełnia standardy hodowlane dla krów wpisywanych do części wstępnej księgi hodowlanej, które określają minimalną masę ciała krowy rasy simental po 1. ocieleniu na 470 kg. Średnia masa ciała przy urodzeniu jałówek w poszczególnych latach oceny była zbliżona, ale po roku 2009 zmniejszyła się poniżej 33 kg. U buhajków czystorasowych obserwowano systematyczny spadek średniej masy urodzeniowej. Różnica średniej masy urodzeniowej między jałówkami a buhajami wynosiła od 1 kg do 2 kg, w zależności od roku oceny. Uzyskane średnie dobowe przyrosty cieliczek dają gwarancję, że dalsze żywienie, gwarantujące przyrosty dobowe w granicach 550–560 g, pozwoli na uzyskanie w wieku 15 miesięcy masy ciała pozwalającej na rozpoczęcie użytkowania rozpłodowego.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectbeef cattleen
dc.subjectSimmentalen
dc.subjectbeef cattle recordingen
dc.subjectaverage body weighten
dc.subjectbydło mięsnepl_PL
dc.subjectsimentalpl_PL
dc.subjectocena użytkowości bydła mięsnegopl_PL
dc.subjectśrednie przyrosty masy ciałapl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleAnalysis of results assessment of growth rates of simmental beef cattle in Polanden
dc.title.alternativeAnaliza wyników oceny wzrostu bydła rasy simental w Polscepl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.43.3.13
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciencespl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciencespl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciencespl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciencespl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciencespl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciencespl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number111-118pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska