Show simple item record

dc.contributor.authorWoźniak, Katarzyna
dc.contributor.authorKorpal, Agnieszka
dc.contributor.authorTerman, Arkadiusz
dc.date.accessioned2022-03-31T09:54:24Z
dc.date.available2022-03-31T09:54:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationWoźniak K., Korpal A., Terman A. (2017). Influence of glycolysis process on the formation of meat quality parameters. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 334(42)2, 201–208. doi 10.21005/AAPZ2017.42.2.18pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1284
dc.description.abstractDevelopment of technologies for pork production has to take into account the changing tastes of consumers, who are now attach great importance to the quality of raw material. The quality of meat is not easy to define, because it is characterized by a number of physicochemical and sensory parameters. A feature having a positive effect on these parameters is the content of intramuscular fat (IMF). The content of IMF influences on glucose metabolism, and thus is inextricably linked to the glycolytic pathway. The first step of glycolysis is catalyzed by the enzyme hexokinase that participates in the irreversible glucose phosphorylation reaction. One of the hexokinase isoforms occurring in skeletal muscles and muscle tissue is hexokinase 2 (HK2). Due to the role of HK2 as a leading glycolytic enzyme in insulin-sensitive tissues, polymorphisms of the gene encoding this protein can affect its function. Therefore, the gene HK2 has been selected as a candidate gene for pork quality characteristics.en
dc.description.abstractPostępujący rozwój technologii produkcji mięsa wieprzowego musi uwzględniać zmieniające się upodobania konsumentów, którzy obecnie przykładają ogromną wagę do jakości surowca. Jakość mięsa nie jest prosta do zdefiniowania, charakteryzuje ją wiele parametrów fizykochemicznych i sensorycznych. Cechą mającą pozytywny wpływ na te parametry jest zawartość tłuszczu środmięśniowego (IMF). Zawartość IMF wpływa na metabolizm glukozy, a tym samym jest nierozerwalnie związana ze szlakiem glikolitycznym. Pierwszy etap glikolizy katalizowany jest przez enzym heksokinazę, ktora uczestniczy w nieodwracalnej reakcji fosforylacji glukozy. Jedną z izoform heksokinazy, występującą m.in. w mięśniach szkieletowych oraz tkance mięśniowej, jest heksokinaza 2 (HK2). Ze względu na rolę HK2, jako wiodącego enzymu glikolitycznego w tkankach wrażliwych na insulinę, polimorfizmy genu kodującego to białko mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie. W związku z tym gen HK2 został wybrany jako gen kandydat dla cech jakości wieprzowiny.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectglycolysisen
dc.subjectintramuscular fat (IMF)en
dc.subjecthexokinase 2en
dc.subjectmeat qualityen
dc.subjectpolymorphismen
dc.subjectglikolizapl_PL
dc.subjecttłuszcz środmięśniowy (IMF)pl_PL
dc.subjectheksokinaza 2pl_PL
dc.subjectjakość mięsapl_PL
dc.subjectpolimorfizmpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titleInfluence of glycolysis process on the formation of meat quality parametersen
dc.title.alternativeWpływ procesu glikolizy na kształtowanie parametrów jakości mięsapl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.42.2.18
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Genetics and Animal Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number201-208pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska