Show simple item record

dc.contributor.authorSoroko, Maria
dc.contributor.authorZaborski, Daniel
dc.contributor.authorGrzesiak, Wilhelm
dc.contributor.authorParafiniuk, Mirosław
dc.contributor.authorModrzejewski, Andrzej
dc.date.accessioned2022-03-31T09:19:34Z
dc.date.available2022-03-31T09:19:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSoroko M., Zaborski D., Grzesiak W., Parafiniuk M., Modrzejewski A. (2017). Changes in udder skin surface temperature of dairy cows caused by machine milking. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 334(42)2, 163–174. doi 10.21005/AAPZ2017.42.2.15pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1281
dc.description.abstractThe aim of the present study was to indicate if machine milking significantly affects udder skin surface temperature (SST) to establish the most optimum time for SST measurement in mastitis detection. A total of 21 healthy Polish Holstein-Friesian Black-and- White cows were used in the study. The thermograms were recorded from the rear and bottom of the udders in a milking parlour before and after milking in the same cows. Two geometric tools (circles and squares) available in a computer program were used to measure an average SST, its minimum, maximum and standard deviation. The mean value of the average temperature of circles was higher (P ≤0.05) before milking (36.48oC and 36.61oC for the right and left hind quarter, respectively) than after it (36.24oC and 36.09oC for the right and left hind quarter, respectively). Also, the mean temperature of squares for the left hind quarter was higher (P ≤0.05) before milking (36.58oC) than after it (35.88oC). There was only one significant difference (P ≤0.05) in the temperature (circles) between the left and right hind quarters (the range of the temperature after milking). Consequently, temperature measurement performed for potential mastitis detection should always be made at the same moment, as milking significantly affects skin surface temperature of the udder.en
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy doj mechaniczny istotnie wpływa na temperaturę powierzchniową wymienia (TPW) krów, dla ustalenia najbardziej optymalnego momentu pomiaru TPW przy detekcji mastitis. W sumie przebadano 21 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Termogramy wykonywano dla tylnej i dolnej części wymienia w hali udojowej przed dojem i po nim u tych samych krów. Do wyliczenia średniej temperatury wymienia, jej odchylenia standardowego, minimum i maksimum wykorzystano dwa narzędzia geometryczne (koła i kwadraty) dostępne w programie komputerowym do analizy obrazu. Średnia wartość średniej temperatury w obrębie kół była istotnie większa (P ≤ 0,05) przed dojem (36,48oC i 36,61oC odpowiednio dla prawej i lewej tylnej ćwiartki wymienia) niż po nim (36,24oC i 36,09oC odpowiednio dla prawej i lewej tylnej ćwiartki wymienia). Także średnia temperatura w obrębie kwadratów dla lewej tylnej ćwiartki była istotnie wyższa (P ≤ 0,05) przed dojem (36,58oC) niż po nim (35,88oC). Odnotowano tylko jedną istotną różnicę (P ≤ 0,05) wartości temperatury (koła) pomiędzy lewą a prawą tylną ćwiartką (rozstęp temperatury po doju). Podsumowując, pomiar TPW przy potencjalnej detekcji mastitis powinien być zawsze wykonywany w tym samym momencie, gdyż doj istotnie oddziałuje na wartość TPW.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectthermographyen
dc.subjectudderen
dc.subjectdairy cowsen
dc.subjectmachine milkingen
dc.subjecteffecten
dc.subjectmastitis detectionen
dc.subjecttermografiapl_PL
dc.subjectwymiępl_PL
dc.subjectbydło mlecznepl_PL
dc.subjectdój mechanicznypl_PL
dc.subjectwpływpl_PL
dc.subjectdetekcja mastitispl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titleChanges in udder skin surface temperature of dairy cows caused by machine milkingen
dc.title.alternativeZmiany temperatury powierzchniowej wymienia krów mlecznych na skutek doju mechanicznegopl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.42.2.15
dc.contributor.organizationDepartment of Horse Breeding and Equestrian Studies, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wrocławpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Ruminants Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Ruminants Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Forensic Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationLaboratory of Surgical and Emergency Nursing, Pomeranian Medical University, Szczecinpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number163-174pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska