Show simple item record

dc.contributor.authorHury, Grzegorz
dc.contributor.authorGawęda, Dorota
dc.contributor.authorHaliniarz, Małgorzata
dc.date.accessioned2022-03-28T11:40:49Z
dc.date.available2022-03-28T11:40:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGrzegorz Hury G., Dorota Gawęda D., Małgorzata Haliniarz M. (2017). Varieties, seeding standards and crop protection as factors affecting the content of microelements in spelt winter wheat (Triticum aestivum ssp. spelta L.) grain. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 334(42)2, 51–58. doi 10.21005/AAPZ2017.42.2.06pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1246
dc.description.abstractThe aim of the study was to evaluate the effect of crop protection and seeding standards on the contents of microelements (iron, zinc, manganese, copper, nickel, cadmium, lead) in grain of two spelt varieties: Polish ‘Rokosz’ and German ‘Schwabenspelz’. The field experiment was conducted in Czesławice in 2014–2015 at the Experimental University of Life Sciences in Lublin. Experiments were established on lessive soil developed from loess classified to II bonitation class. Material for analysis consisted of winter spelt grain. Three factors were compared during the study: first factor – winter spelt varieties, second factor – two seeding standards, third factor – crop protection. The content of four micronutrients: iron, manganese, zinc and copper in winter spelt grain was differentiated by varietal factor. Compared varieties did not differentiate the amount of nickel in winter spelt grain. The ‘Schwabenpeltz’ cv. was more abundant than ‘Rokosz’ cv., which was mainly due to clearly higher iron concentration in the grains of German variety. The weight ratio of Fe : Mn in winter spelt grain of ‘Schwabenspelz’ cv. was 2.7, which may indicate a lack of manganese while excess of iron. Increasing the plant density resulted in a statistically proven reduction of iron, manganese and zinc contents in winter spelt grain, and it had no effect on abundance of spelt grain with respect to copper and nickel. The results obtained in the experiment showed no significant effect of the crop protection method on microelements contents in winter spelt grain with the exception of copper. The use of herbicides at increased rate reduced the amount of copper below 3 mg Cu ⋅kg–1 DM.en
dc.description.abstractCel realizowanych badań stanowiło określenie wpływu: sposobu ochrony łanu i norm wysiewu na zawartość mikroskładników (żelazo, cynk, mangan, miedź, nikiel, kadm, ołów) w ziarnie dwóch odmian orkiszu – polskiej ‘Rokosz’ i niemieckiej ‘Schwabenspelz’. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2014–2015 w miejscowości Czesławice w gospodarstwie doświadczalnym należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Doświadczenie założono na glebie płowej wytworzonej z lessu, zaliczanej do II klasy bonitacyjnej. Materiał do analizy stanowiło ziarno ozimego orkiszu pszennego. W badaniach porównywano trzy czynniki: Pierwszym czynnikiem były odmiany orkiszu, drugim – ilość wysiewu, trzecim – ochrona łanu. Zawartość w ziarnie ozimego orkiszu pszennego czterech mikroskładników: żelaza, manganu, cynku i miedzi różnicował czynnik odmianowy. Porównywane odmiany nie różnicowały ilości niklu w ziarnie orkiszu ozimego. Odmiana ‘Schwabenpeltz’ jest bardziej zasobna niż odmiana ‘Rokosz’, co wynika głownie z wyraźnie większej ilości żelaza w ziarnie odmiany niemieckiej. Stosunek wagowy Fe : Mn w ziarnie orkiszu ozimego odmiany ‘Schwabenspelz’ wynosi 2,7, co może wskazywać na pewien brak manganu, przy jednoczesnym nadmiarze żelaza. Zwiększenie obsady roślin na jednostce powierzchni spowodowało udowodnione statystycznie obniżenie zawartości żelaza, manganu i cynku, ale nie wpłynęło na zasobność ziarna orkiszu w stosunku do miedzi i niklu. Otrzymane wyniki nie wykazują istotnego wpływu sposobu ochrony łanu na zawartość mikro-składników w ziarnie orkiszu ozimego, z wyjątkiem miedzi. Zastosowanie herbicydów w zwiększonej dawce spowodowało zmniejszenie ilości miedzi poniżej 3 mg Cu ⋅kg–1 s.m.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectwinter spelt varieties (Triticum aestivum ssp. spelta L.)en
dc.subjectmicroelementsen
dc.subjectcrop protectionen
dc.subjectstandards sowingen
dc.subjectvarietyen
dc.subjectpszenica ozima typu orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.)pl_PL
dc.subjectmakroskładnikipl_PL
dc.subjectochrona łanupl_PL
dc.subjectilość wysiewupl_PL
dc.subjectodmianypl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleVarieties, seeding standards and crop protection as factors affecting the content of microelements in spelt winter wheat (Triticum aestivum ssp. spelta L.) grainen
dc.title.alternativeOdmiany, normy wysiewu i ochrona łanu jako czynniki mające wpływ na zawartość mikroskładników w ziarnie ozimego orkiszu pszennego (Triticum aestivum ssp. spelta L.)pl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.42.2.06
dc.contributor.organizationDepartment of Agronomy, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences in Lublinpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number51-58pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska