Show simple item record

dc.contributor.authorDąbrowski, Jarosław
dc.contributor.authorWięcaszek, Beata
dc.date.accessioned2022-03-28T09:14:05Z
dc.date.available2022-03-28T09:14:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDąbrowski J., Więcaszek B. (2018). Analysis of Fish Species Composition in Miazga – A Stream Blocked with a Small Dam Reservoir (Pilica River Basin, Central Poland). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 345(48)4, 27–44. doi 10.21005/AAPZ2018.48.4.03pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1240
dc.description.abstractA study of fish species composition was performed in the stream Miazga, blocked with a dam without a fish ladder, located in the Pilica river basin. Three sites above and two below the reservoir were selected. The presence of 13 species of fish and one species of lamprey in larval stage was found. The most abundant species were perch Perca fluviatilis, gudgeon Gobio gobio and Prussian carp Carassius gibelio. The presence of three new species of fish was noted: common brown bullhead Ameiurus nebulosus, eel Anguilla anguilla and orfe Leuciscus idus. The analysis of species evenness indicated that the number of species and their abundance at all research sites were close to maximum. Relatively low value of the dominance index indicated that the examined fish assemblages were not strongly dominated by a single species, which was confirmed by the diversity index. The differences in the composition of the fish fauna at sites above and below the dam reservoir were not sufficiently pronounced in the cluster analysis, however from the historical point of view, the structure of fish assemblage in the stream has changed. Shift in the fish assemblage composition may be affected to the pollution of the stream, stocking activities and escaping from the fish farms.en
dc.description.abstractBadania ichtiofauny przeprowadzono w strumieniu Miazga, położonym w dorzeczu Pilicy, zablokowanym zaporą bez przepławki dla ryb. Wybrano trzy stanowiska powyżej i dwa poniżej zbiornika. Stwierdzono obecność 13 gatunków ryb i jeden gatunek minoga w stadium larwalnym. Najliczniejsze gatunki to: okoń Perca fluviatilis, kiełb Gobio gobio i karaś srebrzysty Carassius gibelio. Odnotowano obecność trzech nowych gatunków ryb: sumika karłowatego Ameiurus nebulosus, węgorza Anguilla anguilla i jazia Leuciscus idus. Analiza wskaźnika równomierności (J’) wykazała, że liczba gatunków na stanowiskach zbliżona była do maksy malnej. Stosunkowo mała wartość wskaźnika dominacji D wykazała, że badane zespoły ryb nie były bardzo zdominowane przez jeden gatunek, co potwierdza indeks różnorodności. Różnice w składzie ichtiofauny w miejscach powyżej i poniżej zbiornika zaporowego nie były wystarczająco widoczne w analizie skupień, natomiast z historycznego punktu widzenia struktura ichtiofauny w Miazdze uległa zmianie. Na tę zmianę mogły wpłynąć również inne czynniki antropogeniczne, takie jak zanieczyszczenie strumienia, zarybienia na potrzeby wędkarzy czy położone w pobliżu strumienia stawy rybne.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.subjectMiazga streamen
dc.subjectcentral Polanden
dc.subjectdam reservoiren
dc.subjectfish faunaen
dc.subjectbiotic indicesen
dc.subjectstrumień Miazgapl_PL
dc.subjectcentralna Polskapl_PL
dc.subjectzbiornik zaporowypl_PL
dc.subjectgatunki rybpl_PL
dc.subjectwskaźniki biotycznepl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titleAnalysis of Fish Species Composition in Miazga – A Stream Blocked with a Small Dam Reservoir (Pilica River Basin, Central Poland)en
dc.title.alternativeAnaliza składu ichtiofauny w miazdze – strumieniu zablokowanym małym zbiornikiem zaporowym (dorzecze Pilicy, Centralna Polska)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2018.48.4.03
dc.contributor.organizationDepartment of Hydrobiology, Ichthyology and Biotechnology of Breeding, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Ecology and Vertebrate Zoology, University of Lodz, Polanden
dc.page.number27–44


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record