Show simple item record

dc.contributor.authorOraibi, Sanaa Mahdi
dc.contributor.authorCybulska, Krystyna
dc.date.accessioned2022-03-28T06:00:05Z
dc.date.available2022-03-28T06:00:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationOraibi S.M., Cybulska K. (2016). Microbiological air rating in a variety of objects during treatment of the post-slaughter poultry wastes. Part II. Bacteria. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 330(40)4, 147–156. doi 10.21005/AAPZ2016.40.4.16pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1231
dc.description.abstractIn this paper, composition of the air in terms of bacterial bioaerosol in the management of post-slaughter poultry waste, was analyzed. The air samples were collected at 4 dates from 5 different locations – buildings (building for pre-processing with chemical treatment, pool for liquid waste, facility for storage of sludge from biological sewage treatment, object for preparation of waste subject to composting, and proper composting facility). Analyses were carried out in accordance with the procedures of environmental microbiology. Number of total bacteria was determined with particular emphasis put to Pseudomonas sp. and Clostridium sp. as well as Actinomycetes sp. Based on the air assays, it was found that the bacterial bioaerosol was present in varying degrees depending on the selected groups of microorganisms and differed between dates of analyzes and research points i.e. type and purpose of the object for these wastes management.en
dc.description.abstractW niniejszej pracy przeanalizowano skład powietrza pod względem bioaerozolu bakteryjnego na terenie zagospodarowania poubojowych odpadów drobiarskich. Próbki powietrza pobrano w 4 terminach z 5 rożnych obiektów (z budynku przerobu wstępnego wraz z obróbką chemiczną, z basenu z odpadami ciekłymi, z obiektu składowania osadu z oczyszczalni biologicznej, z obiektu przygotowania odpadów do kompostowania oraz z kompostowni właściwej). Analizy wykonano zgodnie z procedurami mikrobiologii środowiskowej. Oznaczono liczebność bakterii ze szczególnym uwzględnieniem Pseudomonas sp. i Clostridium sp. oraz Actinomycetes sp. Na podstawie przeprowadzonych badań powietrza stwierdzono, że bioaerozol bakteryjny występował w rożnych ilościach, w zależności od wybranych grup mikroorganizmów i różnił się pomiędzy terminami wykonywanych analiz i punktami badawczymi w zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektu zagospodarowania tychże odpadów.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectbacterial bioaerosolsen
dc.subjectairen
dc.subjectcompostingen
dc.subjectpoultry wasteen
dc.subjectbioaerozol bakteryjnypl_PL
dc.subjectpowietrzepl_PL
dc.subjectkompostowniepl_PL
dc.subjectodpady drobiowepl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titleMicrobiological air rating in a variety of objects during treatment of the post-slaughter poultry wastes. Part II. Bacteriaen
dc.title.alternativeMikrobiologiczna ocena powietrza w różnych obiektach przetwarzania poubojowych odpadów drobiowych Część II. Bakteriepl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2016.40.4.16
dc.contributor.organizationDepartment of Microbiology and Environmental Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Microbiology and Environmental Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number147-156pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska