Show simple item record

dc.contributor.authorSiemianowski, Krzysztof
dc.contributor.authorTońska, Elżbieta
dc.contributor.authorMickiewicz, Dorota
dc.contributor.authorSzpendowski, Jerzy
dc.date.accessioned2022-03-24T10:20:58Z
dc.date.available2022-03-24T10:20:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSiemianowski K., Tońska E., Mickiewicz D., Szpendowski J. (2017). An evaluation of the nutritional value of ricotta sold on the polish market. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 332(41)1, 63–72. doi 10.21005/AAPZ2017.41.1.07pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1190
dc.description.abstractThe nutritional value of ricotta sold on the Polish market was evaluated. The experiment was performed on fresh (unripened) ricotta supplied by four manufacturers, purchased in retail in the city of Olsztyn, Poland. Ricotta samples were analyzed to determine their dry matter content – by the drying method, total protein content – by the block-digestion (macro) method, fat content – by the butyrometric method, lactose content – by the Bertrand method, and ash content – by incineration. The mineral content of ricotta samples was determined by wet mineralization. The content of Ca, Mg, Zn, Fe and Cu was analyzed by flame atomic absorption spectroscopy (air-acetylene flame), the content of K and Na – by atomic emission spectroscopy (air-acetylene flame), and the content of P was determined in a colorimetric assay. The energy value of the analyzed products was estimated. The nutritional value of ricotta was determined by calculating the Index of Nutritional Quality (INQ) based on the reference values for moderately physically active women and men aged 19–50 years. The evaluated ricotta samples were characterized by differences in chemical composition. Their energy value was determined mainly by fat content. The values of INQ indicate that the analyzed ricotta was a rich source of protein and fat. Ricotta from three manufacturers had high Ca and P content, and the Ca : P ratio increased the bioavailability of Ca. Ricotta from two manufacturers was abundant in Na, and ricotta from one manufacturer was characterized by an optimal K : Na ratio. The evaluated products were a poor source of sugars, K, Mg, Zn, Fe and Cu for moderately physically active men and women aged 19–50 years.en
dc.description.abstractPrzeprowadzono ocenę wartości odżywczej ricott dostępnych na polskim rynku. Materiał badawczy stanowiły ricotty niedojrzewające pochodzące od czterech producentów, zakupione w handlu detalicznym na terenie Olsztyna. W badanych ricottach oznaczono zawartość suchej masy – metodą suszenia, białka ogółem – metodą makro, tłuszczu – metodą butyrometryczną, laktozy – metodą Bertranda, popiołu – metodą spalania. W celu oznaczenia składników mineralnych próbki analizowanych ricott mineralizowano na mokro. Ca, Mg, Zn, Fe i Cu oznaczano techniką płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (płomień acetylen – powietrze), K i Na – techniką emisyjną (płomień acetylen – powietrze), natomiast P – metodą kolorymetryczną. Obliczono wartość energetyczną badanych produktów. Ocenę wartości odżywczej ricott przeprowadzono, obliczając wskaźnik jakości żywieniowej (INQ) w odniesieniu do potrzeb odżywczych kobiet oraz mężczyzn w wieku 19–50 lat o umiarkowanej aktywności fizycznej. Badane ricotty wykazywały różnice w składzie chemicznym. Ich wartość energetyczna zależała głownie od zawartości tłuszczu. Wartości INQ wskazują, że badane ricotty stanowiły bogate źródło białka i tłuszczu. Ricotty od trzech producentów były dobrym źródłem Ca i P, a stosunek zawartości tych makroelementów był korzystny dla biodostępności Ca. Ricotty od dwóch producentów stanowiły dobre źródło Na. Ricotta od jednego producenta wykazywała optymalny stosunek zawartości K do Na. Badane ricotty charakteryzowały się niedoborem zawartości cukrów, K, Mg, Zn, Fe oraz Cu w odniesieniu do potrzeb odżywczych kobiet i mężczyzn w wieku 19–50 lat o umiarkowanej aktywności fizycznej.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectricottaen
dc.subjectchemical composition.en
dc.subjectenergy valueen
dc.subjectnutritional valueen
dc.subjectIndex of Nutritional Quality (INQ).en
dc.subjectricottapl_PL
dc.subjectskład chemicznypl_PL
dc.subjectwartość energetycznapl_PL
dc.subjectwartość odżywczapl_PL
dc.subjectwskaźnik jakości żywieniowej (INQ).pl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Technologia żywności i żywieniapl_PL
dc.titleAn evaluation of the nutritional value of ricotta sold on the polish marketen
dc.title.alternativeOcena wartości odżywczej ricott dostępnych na polskim rynkupl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.41.1.07
dc.contributor.organizationDepartment of Dairy Science and Quality Management, University of Warmia and Mazury in Olsztynpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Commodity Science and Food Analysis, University of Warmia and Mazury in Olsztynpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Process Engineering and Equipment, University of Warmia and Mazury in Olsztynpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Dairy Science and Quality Management, University of Warmia and Mazury in Olsztynpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number63-72pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska