Show simple item record

dc.contributor.authorPietrzkiewicz, Katarzyna
dc.contributor.authorMaliszewski, Gabriel
dc.contributor.authorBombik, Elżbieta
dc.date.accessioned2022-03-23T11:20:47Z
dc.date.available2022-03-23T11:20:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPietrzkiewicz K., Maliszewski G., Bombik E. (2018). Mercury Accumulation Level in Meat and Organs of Farm and Game Animals. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 343(47)3, 55–62. doi 10.21005/AAPZ2018.47.3.05pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1167
dc.description.abstractWhen present in the environment in large concentration, mercury can pose serious danger to human and animal health and life. Mercury poisoning in human organism can lead to, for example: central nervous system damage, immune system disorders, kidney damage, hair loss and death. Besides its impact on public health, mercury also affects animal production, with a variety of poisoning symptoms in farm and game animals, lower birthrates, reduced production qualities and deaths. Mercury is considered a global threat to the environment, due to its ability to accumulate in living organisms. In modern times the main risks of exposure to mercury for people and animals are: contaminated food products and water. For this reason, mercury levels in animal meat and organs are regulated by national and international legislation. The aim of this study was to establish possible hygine and toxicologic risks related to mercury accumulation in meat and organs of farm and game animals accuired in Poland. Results of several studies on mercury content in meat and liver of farm and game animals have shown that the species of animal. its age, environment and diet can affect mercury accumulation levels. The data collected in Poland during last 10 years in Poland indicates that mercury levels remained low, with sporadic incidents of allowed levels being exceeded.en
dc.description.abstractRtęć jest pierwiastkiem, który występując w środowisku w dużym stężeniu, przekraczającym normy, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia oraz życia zwierząt i ludzi. U człowieka zatrucie rtęcią może prowadzić do m.in. uszkodzenia centralnego układu nerwowego, zaburzeń układu odpornościowego, uszkodzenia nerek, wypadania włosów oraz śmierci. Rtęć, oprócz oddziaływania na zdrowie publiczne, wpływa również na zwierzęta, wywołując u zwierząt gospodarskich i łownych objawy mogące prowadzić do obniżenia płodności, walorów produkcyjnych, a nawet śmierci. Ze względu na możliwość bioakumulacji i biomagnifikacji w łańcuchu troficznym stanowi poważne i globalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Aktualnie głównym źródłem narażenia człowieka oraz zwierząt na jej działanie jest spożywanie zanieczyszczonej żywności oraz wody. Z tego powodu dopuszczalny poziom rtęci w mięsie oraz narządach zwierząt uregulowany jest przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi. Celem niniejszej pracy było określenie możliwego ryzyka higieniczno-toksykologicznego związanego z akumulacją rtęci w mięsie i narządach zwierząt hodowlanych oraz dzikich w Polsce. Wyniki niektórych badań nad zawartością rtęci w mięsie i wątrobie zwierząt gospodarskich i dzikich wykazały, że na poziom akumulacji tego pierwiastka w organizmie wpływ mają: gatunek zwierzęcia, jego wiek, środowisko życia oraz dieta. Z przeprowadzonych w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat badań wynika, że rtęć w tkankach zwierząt występowała w małych ilościach, a przekroczenie jej dopuszczalnego poziomu było sporadyczne.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectmercuryen
dc.subjectmeaten
dc.subjectfarm animalsen
dc.subjectgame animalsen
dc.subjectfood safelyen
dc.subjectrtęćpl_PL
dc.subjectmięsopl_PL
dc.subjectzwierzyna łownapl_PL
dc.subjectzwierzęta hodowlanepl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo żywności.pl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Weterynariapl_PL
dc.titleMercury Accumulation Level in Meat and Organs of Farm and Game Animalsen
dc.title.alternativePoziom akumulacji rtęci w mięsie oraz narządach zwierząt hodowlanych i dzikichpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2018.47.3.05
dc.contributor.organizationDepartment of Reproduction and Animal Hygiene, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Reproduction and Animal Hygiene, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polanden
dc.contributor.organizationDepartment of Reproduction and Animal Hygiene, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polanden
dc.page.number55–62


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska