Show simple item record

dc.contributor.authorMańko, Oliwia
dc.date.accessioned2022-03-16T10:50:04Z
dc.date.available2022-03-16T10:50:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMańko O. (2020). The Proposal for Monitoring of Golden Jackal (Canis aureus). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2020 357(56)4, 31–44. doi 10.21005/AAPZ2020.56.4.03pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1082
dc.description.abstractGolden jackal (Canis aureus) is a mesopredator. As an opportunistic species, it can both compete and pose a threat to native species. The golden jackal was first documented in Poland in 2015, where it came probably due to the natural expansion of the species distribution range. Currently, its estimated population size is based only on observations of single individuals, but this may change in the future. The recent expansion of the golden jackal, as well as its small population size in Poland, result in a low level of knowledge about this species and its impact on the native fauna and flora. The purpose of monitoring is to help in the future control of the population size, as well as to facilitate the acquisition of knowledge on the biology and the impact of this species on the environment. The monitoring method of the golden jackal presented in this article consists of the assessment of both the species’ habitat and its population. Overall, the proposed assessment of the habitat and population is based on evaluation of 7 indicators (population density, number of litters, height above sea level, presence of wolves, access to water reservoirs, scrubs, food base availability). Indicator assessment allows to determine, whether a given site is favorable for the settlement and growth of the golden jackal population. Observations carried out during the monitoring process may additionally facilitate the recognition of the species in the newly occupied areas, and allow to determine its impact on the environment.en
dc.description.abstractSzakal złocisty (Canis aureus) to średniej wielkości drapieżnik. Jako oportunista pokarmowy może stanowić zarówno konkurencję, jak i zagrożenie dla rodzimych gatunków. Szakal złocisty po raz pierwszy został udokumentowany na terenie Polski w 2015 roku, gdzie przybył prawdopodobnie pod wpływem naturalnej ekspansji gatunku. Obecnie na szacunkową wielkość jego populacji składają się jedynie obserwacje pojedynczych osobników, jednak w przyszłości może się to zmienić. Niedawna ekspansja szakala złocistego, jak również jego mała liczebność na terenie Polski wpływają na niski poziom wiedzy na temat gatunku oraz jego wpływu na rodzimą faunę i florę. Założeniami monitoringu jest pomoc w przyszłej kontroli populacji oraz ułatwienie poznania biologii i wpływu danego gatunku na zajmowane środowisko. Monitoring szakala złocistego przedstawiony w niniejszej pracy obejmuje zarówno ocenę siedliska, w którym występuje, jak i samą populację. Ocena końcowa siedliska oraz populacji została wystawiona na podstawie ocen 7 wskaźników (są to zagęszczenie populacji, liczba miotów, wysokość nad poziomem morza, obecność wilków, dostęp do zbiorników wodnych, zarośla, dostępność bazy pokarmowej). Oceny wskaźników pozwalają określić, czy dane stanowisko sprzyja pojawieniu się i rozrostowi populacji szakala złocistego. Obserwacje prowadzone w czasie monitoringu mogą dodatkowo ułatwić poznanie gatunku na nowo zajętych przez niego terenach oraz pozwolić na określenie jego wpływu na środowisko.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectgolden jackalen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectszakal złocistypl_PL
dc.subjectmonitoringpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titleThe Proposal for Monitoring of Golden Jackal (Canis aureus)en
dc.title.alternativePropozycja monitoringu szakala złocistego (Canis aureus)pl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2020.56.4.03
dc.contributor.organizationFaculty of Animal Breeding, Bioengineering and Conservation, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Polanden
dc.identifier.eissn2300-5378


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska