Show simple item record

dc.contributor.authorAndraszek, Katarzyna
dc.contributor.authorSzeleszczuk, Olga
dc.contributor.authorNiedbała, Piotr
dc.contributor.authorKuchta-Gładysz, Marta
dc.date.accessioned2022-03-14T11:29:23Z
dc.date.available2022-03-14T11:29:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAndraszek K.,, Szeleszczuk O., Niedbała P., Kuchta-Gładysz M. (2016). Preliminary research on evaluation of sperm morphometry and chromatin structure in the semen of silver fox (Vulpes vulpes). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 326(38)2, 5–16. doi 10.21005/AAPZ2016.38.2.01pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1019
dc.description.abstractSemen analysis is a way to predict male fertility. The quality of sperm morphology evaluation depends on the diligence put in the preparation of smears, their fixation and cell staining, since these may affect the morphometry of the head and the entire sperm alike. The aim of the study was a detailed morphometric analysis and chromatin structure evaluation in the sperm cells of the silver fox (Vulpes vulpes). The material involved the sperm of year-old captive silver foxes. The slides were stained using one of the following dyes: aniline blue (AB), chromomycin (CMA3), and acridine orange (AO). The staining revealed prevailing sperm with normal histone retention. The measurements resulted in the following mean values of the fox sperm morphometric parameters: head length and width: 6.59 μm and 4.39 μm, respectively, head perimeter: 17.98 μm, head area: 21.69 μm2, acrosome area: 11.2 μm2, acrosome coverage: 51.69%, mid-piece length: 12.84 μm, mid-piece coverage: 19.72%, tail length: 65.11 μm, sperm length: 71.70 μm, head ellipticity index: 1.51, head elongation: 0.2, head roughness: 0.84, and head regularity: 1.05. According to the literature on differential sperm staining for morphological evaluation purposes, the lack of established standards and the use of a variety of dyeing techniques appear as a current issue.en
dc.description.abstractOcena nasienia jest niezbędna w przewidywaniu płodności samców. Dokładność oceny morfologii plemników zależy od staranności przygotowania preparatów, utrwalania i barwienia plemników, ponieważ ma to wpływ na morfometrię główki i całego plemnika. Celem badań była szczegółowa analiza morfometryczna oraz ocena struktury chromatyny plemników lisa srebrzystego (Vulpes vulpes). Przedmiotem badań były plemniki jednorocznych hodowlanych lisów srebrzystych. Preparaty z ejakulatow poddano trzem technikom barwienia: aniline blue (AB), chromomycin (CMA3) i acridine orange (AO). Zastosowane techniki umożliwiły identyfikację plemników z nieprawidłową retencją histonów. W wyniku pomiarów wyznaczono średnie wartości parametrów morfometrycznych plemników lisa: długość i szerokość główki wynosiły odpowiednio 6,59 μm i 4,39 μm, obwód główki – 17,98 μm, pole główki – 21,69 μm2, pole akrosomu – 11,2 μm2, zasięg akrosomu – 51,69%, długość wstawki – 12,84 μm, zasięg wstawki – 19,72%, długość witki – 65,11 μm, długość plemnika – 71,70 μm, indeks eliptyczności główki – 1,51, wydłużenie główki – 0,2, pofałdowanie główki – 0,84, regularność główki – 1,05. Brak ustalonych standardów użycia rożnych technik barwienia jest stale aktualnym tematem, w odniesieniu do literatury dotyczącej różnicowego barwienia plemników na potrzeby oceny morfologicznej.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectfoxen
dc.subjectspermen
dc.subjectprotaminationen
dc.subjectmorphometryen
dc.subjectTygerberg criteriaen
dc.subjectlispl_PL
dc.subjectplemnikpl_PL
dc.subjectprotaminacjapl_PL
dc.subjectmorfometriapl_PL
dc.subjectkryterium Tygerbergpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titlePreliminary research on evaluation of sperm morphometry and chromatin structure in the semen of silver fox (Vulpes vulpes)en
dc.title.alternativeWstępne badania morfometrii i struktury chromatyny plemników lisa srebrzystego (Vulpes vulpes)pl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2016.38.2.01
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Genetics and Horse Breeding, Institute of Bioengineering and Animal Breeding Siedlce University of Natural Sciences and Humanitiespl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Anatomy, Institute of Veterinary Science University of Agriculture in Krakowpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Swine and Small Ruminant Breeding, Institute of Animal Science University of Agriculture in Krakowpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Animal Anatomy, Institute of Veterinary Science University of Agriculture in Krakowpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number5-16pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska