Show simple item record

dc.contributor.authorCukier, S.
dc.date.accessioned2022-03-11T11:16:27Z
dc.date.available2022-03-11T11:16:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationCukier S. (2020). Monitoring Proposal of the Species Streptocephalus Torvicornis (Waga 1842) in Poland. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 356(55)3, 11–22, doi 10.21005/AAPZ2020.55.3.02pl_PL
dc.identifier.issn2081-1284
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1000
dc.description.abstractThe paper presents a proposal of methods for monitoring the species Streptocephalus torvicornis, which belongs to large branchiopods. This species occurs in small ephemeral water bodies. Currently, there is only one known locality of S. torvicornis in Poland. Many species of large branchiopods are considered to be in danger of extinction. Their observation in the environment is hampered by the periodic nature of the occurrence of adults. The proposed method of population status assessment is based on the analysis of soil samples in terms of the presence of persistent cysts. The following factors may be used to assess the condition of the habitat: the presence of vegetation indicating the astatic or ephemeral nature of the pools, the level of succession of trees and shrubs, the presence of fish, the presence of potential sources of pollution. The proposed methods are universal and can be applied to the monitoring of other large branchiopods species. Regular monitoring may contribute to the recognition of other places of occurrence and will enable effective protection of the species S. torvicornis in Poland.en
dc.description.abstractW pracy została przedstawiona propozycja metod monitoringu gatunku Streptocephalus torvicornis należącego do dużych skrzelonogów. Gatunek ten występuje w niewielkich okresowych zbiornikach wodnych. Obecnie znane jest tylko jedno stanowisko występowania S. torvicornis w Polsce. Wiele gatunków dużych skrzelonogów uważanych jest za zagrożone wyginięciem. Ich obserwacja w środowisku jest utrudniona przez okresowy charakter występowania form dorosłych. Zaproponowana metoda oceny stanu populacji opiera się na analizie próbek gleby pod względem obecności cyst przetrwalnych. Do oceny stanu siedliska może służyć: obecność roślinności wskazującej na astatyczny lub efemeryczny charakter zbiornika, poziom sukcesji drzew i krzewów, obecność ryb, obecność potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Zaproponowane metody są uniwersalne; mogą być zastosowane do monitoringu innych gatunków skrzelonogów. Regularny monitoringu może przyczynić się do poznania kolejnych miejsc występowania oraz umożliwi skuteczną ochronę gatunku S. torvicornis w Polsce.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectBranchiopoda
dc.subjectcyst banken
dc.subjectmonitoring methodsen
dc.subjectmetody monitoringupl_PL
dc.subjectbank cystpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.titleMonitoring Proposal of the Species Streptocephalus Torvicornis (Waga 1842) in Polanden
dc.title.alternativePropozycja monitoringu gatunku Streptocephalus torvicornis (Waga 1842) w Polscepl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2020.55.3.02
dc.contributor.organizationFaculty of Animal Breeding, Bioengineering and Conservation, Warsaw University of Life Sciences –SGGW, Warszawa, Polanden
dc.identifier.eissn2300-5378
dc.page.number11–22


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska