Now showing items 831-850 of 1160

  • Season-dependent Characteristics of Insemination Boar Ejaculates 

   Koprianiuk, Anna; Kondracki, Stanisław; Wysokińska, Anna; Iwanina, Maria; Serwa, Dorota (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Badania przeprowadzono na ponad 8 tysiącach ejakulatów pobranych od 112 knurów. Badaniami objęto wszystkie ejakulaty pobrane i zakwalifikowane do inseminacji w czteroletnim okresie działania jednej ze stacji unasienniania ...
  • Seasonal Changes in Occurrence of Fusarium Isolates in Grain Warehouses 

   Kręcidło, Łukasz; Krzyśko-Łupicka, Teresa (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   Cereal grains on global scale provide more energy than other types of crops. They are a rich in carbohydrates and are the main source of this nutritional substances. Cereal and products made of it supply half of daily ...
  • Seed Germination and Plant Development of Bletilla Striata in Vitro 

   Kulpa, Danuta; Katroń, Joanna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012)
   Celem badań było opracowanie metody kiełkowania nasion in vitro i regeneracji chińskiej rośliny leczniczej – bletilii pasiastej (Bletilla striata). Stwierdzono, że do kiełkowania nasion tego storczyka w kulturach in ...
  • Segetal flora of the plantations of virginia fanpetals Sida hermaphrodita (L) Rusby in Łobez commune (West Pomerania) 

   Bacieczko, Wanda; Borcz, Agnieszka (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   This paper presents the results of the investigation of the segetal flora accompanying the Virginia fanpetals crops in Łobez Commune. The purpose of this research was the identification and ecological analysis of weeds ...
  • Selected applications of perceptions-based contrast models with varying adaptation luminance 

   Pająk, Dawid; Myszkowski, Karol promotor (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2011)
  • Selected factors which cause fertility disorders in dairy cows 

   Czerniawska-Piątkowska, Ewa; Medyk, Pamela (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017)
   The aim of the study was to identify selected factors influencing the dairy cows' reproductive disorders and some mistakes made by breeders in running herd, especially concerning feeding. Environmental factors influencing ...
  • Selected functions of growth factors from TGF-β superfamily in reproduction processes in ruminants 

   Mościcki, Wojciech (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   Transforming growth factors are considered as one of the most important substances, widely affecting the functioning of female reproductive system. Special attention of the research conducted in many centers is devoted ...
  • Selected Heamatological and Biochemical Parameters of the Blood Plasma of Calves During the First Month of Life before and after the Administration of Milk Replacer Supplemented with Lactose 

   Michałek, Katarzyna; Dratwa-Chałupnik, Alicja; Bośko, Paulina; Dubik, Małgorzata; Jaszczuk, Magdalena; Sylwestrzak, Areta; Szczepanik, Katarzyna; Kawecka, Paula; Marczuk, Natalia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Przeanalizowano wybrane parametry hematologiczne i biochemiczne osocza krwi cieląt w pierwszym miesiącu życia przed podaniem wraz z preparatem mlekozastępczym dodatkowej ilości laktozy i po jego podaniu. Doświadczenie ...
  • Selected Issues of Euthanasia of Animals Part II. The Ethics in Facing Death 

   Mikuła, Małgorzata; Kulawik, Mirosława; Szlufik, Krzysztof; Rzepiński, Filip; Bartyzel, Bartłomiej J.; Nowicki, Marek; Paśko, Sławomir; Murawska, Daria; Koczoń, Piotr; Gruszczyńska, Joanna; Przysiecki, Piotr; Niemiec, Tomasz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015)
   Animal euthanasia causes religious and ethical difficulties among veterinary doctors. The approach to the issue of animal losing life often influences the relationships between the owner and the doctor. This problem is ...
  • Selected Issues of Euthanasia of Animals: Part I – Eliminating the Suffering 

   Mikuła, Małgorzata; Kulawik, Mirosława; Szlufik, Krzysztof; Rzepiński, Filip; Bartyzel, Bartłomiej J.; Nowicki, Marek; Paśko, Sławomir; Murawska, Daria; Koczoń, Piotr; Gruszczyńska, Joanna; Przysiecki, Piotr; Niemiec, Tomasz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015)
   Francis Bacon’s renaissance idea of alleviating the suffering of patients contributed to the creation of the concept of euthanasia and its evolution over the ages with the following change of moral and ethical attitudes ...
  • Selected problems of stability of Timoshenko beams 

   Firkowski, Mateusz; Sklâr, Grigorìj Mihajlovič promotor; Woźniak, Jarosław Dawid promotor (Uniwersytet Szczeciński, 2021)
   Niniejsza rozprawa poświęcona jest analizie stabilności i obserwowalnoścł szczególnego modelu drgań występujących w belkach, tak zwanemu modelowi belki Timoszenki. Struktura pracy jest następująca: po przedmowie znajdują ...
  • Selected Training Systems for Various Types of Working Dogs 

   Horoszewicz, Elżbieta; Iwaniuk, Marta; Niedziółka, Roman (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2018)
   The aim of the study was to characterize the basic training systems for the main types of working dogs used in Poland. The training system for each group aims to improve on the innate traits that identify the animal ...
  • Selecting the date of mating in farm mink (Neovison vison) for optimization of reproduction performance 

   Szczypułkowska, Hanna; Felska-Błaszczyk, Lidia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   Abstract. The aim of this study was to analyse the influence of breeding factors, such as gestation length, age, dates and number of matings, on the female reproductive performance in farmed American mink (Neovison vison). ...
  • Selektywne wydzielanie kwasu mlekowego z roztworów pofermentacyjnych z zastosowaniem membran formowanych in situ 

   Wojtyniak, Brygida; Szaniawska, Daniela promotor (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2017)
  • Selenoprotein P gene (SEPP1) as a selenium marker concentration 

   Korpal, Agnieszka; Woźniak, Katarzyna; Terman, Arkadiusz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2016)
   In these days having a right balanced diet is known to be one of the most important factors conditioning health of a person. Healthy eating should be based on two paralelly important elements: correct diet and high food ...
  • Separation of saline oily wastewater by membrane distillation 

   Gryta, Marek (Slovak Society of Chemical Engineering Institute of Chemical and Environmental Engineering Slovak University of Technology in Bratislava, 2019-05-20)
   The presented work is associated with the investigations on the membrane distillation process for the treatment of saline oily wastewaters, such as bilge water. The polypropylene capillary membranes were applied for ...
  • Separation of wastewater from carwash stations by ultrafiltration 

   Woźniak, Piotr; Gryta, Marek (2022-05-22)
   The amount of water required for washing each car depends on the type of vehicle and its equipment and is estimated in the range from 150 to 600 L Water consumption can be reduced by using the water recycling systems ...
  • Separation of wastewaters from carwash stations by ultrafiltration 

   Woźniak, Piotr; Gryta, Marek (Slovak Society of Chemical Engineering Institute of Chemical and Environmental Engineering Slovak University of Technology in Bratislava, 2022-05-23)
   Carwash wastewaters contain significant amounts of contaminants such as oil and grease, surfactants, solids, nitrogen, and phosphorus. Various treatment technologies have been used for the treatment of these wastewaters. ...
  • Sepiolite-based adsorbents for carbon dioxide capture 

   Szymańska, Alicja; Kiełbasa, Karolina (West Pomeranian University of Technology. Publishing House, 2021-04-01)
   Sepiolite and the sepiolite-based materials were studied in terms of carbon dioxide adsorption. The pore structure and the surface characterization of the obtained materials were specified based on adsorption-desorption ...
  • Shape Variability in the Skull of Long-tailed Chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782) Part 1. Cranial Angles 

   Baranowski, Piotr; Wróblewska, Magdalena; Pęzińska-Kijak, Katarzyna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014)
   Celem badań było oszacowanie wielkości zmian wartości kątów czaszki szynszyli małej w okresie wzrostu i rozwoju oraz porównanie wartości ustalonych dla osobników dorosłych zwierząt hodowlanych z wynikami pomiarów czaszek ...